Witamy w PODN i PPP

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą kursów organizowanych przez placówkę PODNiPPP oraz do wymiany doświadczeń z naszymi pracownikami i doradcami metodycznymi.

 
Start
Zaproszenie na konferencję

Doradca metodyczny zaprasza  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

do wzięcia udziału w konferencji

 

„ Zmiany w prawie oświatowym”

 

 

Termin: 27.10.2016 r. godz. 16:00

 

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Raciborska 17 Głubczyce

 

 

 

Anna Pyrczak

 
FORUM PEDAGOGÓW

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprasza w dniu 19 października 2016r. o godz.10.00 

pedagogów i psychologów szkolnych na spotkanie w ramach

sieci współpracy i samokształcenia Forum Pedagogów.

Temat spotkania: „ Problematyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży”

Miejsce spotkania: PODNiPPP w Głubczycach, ul. Raciborska 17 (sala wykładowa na  III piętrze)

 
Zaproszenie na konferencję

Doradca metodyczny języka polskiego Bernadeta Skoczylas zaprasza nauczycieli polonistów

 i nauczycieli bibliotekarzy

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konferencję:

Zmiany w prawie oświatowym dotyczące organizacji oświaty w Polsce w latach 2017-2020

 

Cele:

·         Co się zmieni w systemie edukacji?

·         Wygaszanie gimnazjów

·         Jak będą przekształcane licea ogólnokształcące?

·         Informacje dotyczące statutów szkół

·         Propozycje tematyki form doskonalenia na rok 2016/2017

 

Termin: 18 października 2016r.

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,

Głubczyce, ul. Raciborska 17 III piętro

Czas trwania: 1500- 1630

 

 
VI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach oraz Dyrektor PODNiPPP zapraszają uczniów klas I-III szkółpodstawowych i ich nauczycieli do udziału w VI Powiatowym Konkursie Plastycznym  "Św. Jan Paweł II w oczach dziecka". 

                      PATRONAT HONOROWY Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego

Organizatorzy:

1. Starostwo Powiatowe w Głubczycach

2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Głubczycach 3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach.

Zasady konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas I – III

2. Prace mogą być wykonane na dowolnego rodzaju papierze o wielkości nie przekraczającej format A3.

3. Temat pracy „Św. Jan Paweł II w oczach dziecka”.

4. Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne.

5. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę.

6. Nadesłane prace stanowić będą własność Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Pietrowicach i nie zostaną zwrócone.

7. Prace nie podpisane (szkoła, klasa, imię i nazwisko) nie będą brały udziału w konkursie.

8. Termin oddania prac 14.10.2016 r. w sekretariacie w ZOKISu lub na adres Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Pietrowice 9, 48-100 Głubczyce

9. Wszystkie prace pochodzące z jednej szkoły / placówki oświatowej powinny być zapakowane w jedną kopertę lub paczkę.

10. Dwanaście najlepszych prac zostanie umieszczone w kalendarzu na rok 2017

Nagrody:

1. Nagrody książkowe i dyplomy za miejsca I – III,

2. Wręczenie nagród 21.10.2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach.

3. Dodatkowo wyróżnienie na Gali Laureatów w czerwcu 2017 r. (Podsumowanie wszystkich konkursów powiatowych)

 
 
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II

Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach i Dyrektor PODNiPPP w Głubczycach  zapraszają uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz  uczniów klas I - III gimnazjów i ich nauczycieli do udziału 

w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II.

VI POWIATOWY KONKURS WIEDZYo św. Janie Pawle IIPATRONAT HONOROWYJózef Kozina – Starosta Powiatu GłubczyckiegoI. Cel konkursu.1. Poznanie życia św. Jana Pawła II.2. Inspirowanie uczniów do podejmowania postaw wielkiego autorytetu, jakim jest św. Jan Paweł II.II. Organizatorzy.1. Starostwo Powiatowe w Głubczycach2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Głubczycach3. Zespół Szkół w Pietrowicach.III. Miejsce i termin.1. Zespół Szkół w Pietrowicach.2. 19 październik 2016 rok, godz. 1000.IV. Uczestnictwo.1. W konkursie biorą udział uczniowie Szkół Podstawowych klas. IV – VI i Szkół Gimnazjalnych klas I – III, którzy

zostaną zgłoszeni do 14.10.2016 r. nr tel. 77 485 76 12.2. Szkołę reprezentuje zespół dwu osobowy.V. Przebieg konkursu.1. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.2. Skala trudności pytań od 1 pkt do 3 pkt.3. Tematyka konkursu obejmować będą szczegółowe wiadomości z życia św. Jana Pawła II.4. Literatura dowolna: Jan Paweł II. Droga do Watykanu. Pielgrzymki. Kanonizacja aut. Krzysztof Żywczak Św. Jan Paweł II. Otoczył nas troską. 10 lat po odejściu. Opracowanie zbioroweVI. Nagrody. nagrody książkowe za miejsca I – III, dyplomy za miejsca I – III, wręczenie nagród 21.10.2016 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach dodatkowo nagrody pamiątkowe na Gali Laureatów w czerwcu 2017 r. (Podsumowanie wszystkich konkursów powiatowych)


 
List Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

Już za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny 2016/2017. Znów w ławkach zasiądą uczniowie, usłyszymy szkolny dzwonek, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy oświaty wrócą do swoich zajęć. Przed Państwem – jak co roku – czas wytężonej pracy. Życzę, aby przyniosła ona wiele satysfakcji.

Czytaj całość
 
Wystartował portal programowanie.men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji narodowej uruchomiło portal www.programowanie.men.gov.pl.

To właśnie tam będą zamieszczane aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania.

 

  

Nowy portal umożliwia między innymi dzielenie się doświadczeniami oraz materiałami opartymi na wolnej i darmowej licencji. Znajduje się tam również forum dyskusyjne dla nauczycieli biorących udział w pilotażu.

 
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

1.        Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród  dzieci i młodzieży.

2.        Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3.        Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4.     Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 
Podsumowanie rywalizacji konkursowej

Laureaci powiatowych konkursów przedmiotowych 2015/2016

 

IV Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny  

Kategoria: szkoły gimnazjalne  

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Ganczarska Aleksandra

I

Gimnazjum w Głubczycach

2

Tarnawska Kamila

II

Gimnazjum w Głubczycach

3

Sobków Agnieszka

III

Gimnazjum w Głubczycach

 

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Lehun Joanna

I

LO Głubczyce

2

Świercz Alicja

I

LO Głubczyce

3

Bury Wojciech

II

LO Głubczyce

4

Chruściel Ewa

III

LO Głubczyce

 

V Turniej Matematyczny Pogranicza Śląsko-Opolskiego

Kategoria: technika

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Aleksandra Fit

Monika Smosna

I

ZSM Głubczyce

 

Kategoria: licea

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Bartosz Trynda

Piotr Pojda

II

LO Głubczyce

 

VI Powiatowy Konkurs Matematyczny

Kategoria: szkoły podstawowe

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Wojciech Rudziński

I

SP 1 Głubczyce

2

Bartłomiej Sitnik

I

SP 1 Głubczyce

3

Martyna Kruk

II

SP 1 Głubczyce

4

Anita  Juzwiszyn

III

SP 1 Głubczyce

 

Kategoria: gimnazja

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Daniel Staszczyszyn

I

Gimnazjum nr 1  Głubczyce

2

Maciej Orlik

II

Gimnazjum nr 1 Głubczyce

3

Robert Lang

III

Gimnazjum nr 1 Głubczyce

 

V Powiatowy Konkurs matematyczno - przyrodniczo - informatyczny

„Na Płaskowyżu Głubczyckim”

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Grzegorz Kurzpiot

Adam Sawicki

Łukasz Sosna

I

SP w Lisięcicach

2

Grzegorz Dyląg

Kacper Probosz

Kamil Lenartowicz

II

SP we Włodzieninie

3

Amelia Cybulska

Jakub Ratuś

Łukasz Kępa

III

SP w Pietrowicach

 

V Powiatowy Konkurs Polonistyczny

 

Kategoria: szkoły podstawowe

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Magdalena Morawiec

I

SP nr 2 Głubczyce

2

Amalia Mikler

II

SP nr 2 Głubczyce

3

Bartłomiej Sitnik

III

SP nr 1 Głubczyce

 

Kategoria: gimnazja 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Aleksandra Pabian

I

Gimnazjum Pietrowice

2

Miłosz Rudziński

II

Gimnazjum nr 1 Głubczyce

3

Kamila Tarnawska

III

Gimnazjum nr 1 Głubczyce

 

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

Szkoła

1

Jakub Janik,

Karolina Skiba,

Joanna Lehun

I

LO w Głubczycach

2

Karolina Kaczmarek, Natalia Komarnicka, Aron Szczypkowski

II

ZSM w Głubczycach

3

Violetta Nowak,

Alicja Kwiatkowska,

Gracjan Włodarczyk

III

ZS CKR w Głubczycach

 

Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia

Mistrzostwo szkół i puchar zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach w składzie Michał Florczak, Aleksandra Węgrzyn, Jakub Czerniak, Wojciech Rudziński.

 

Zwycięzcy konkurencji indywidualnych: 

Lp.

Nazwisko i imię

Gra

Szkoła

1

Michał Florczak

Wojna

SP nr 1 w Głubczycach

2

Jakub Ratuś

Krzyżak

SP w Pietrowicach

3

Aleksandra Węgrzyn

Szybki Bill

SP nr 1 w Głubczycach

4

Adam Sawicki

Błyskawica

SP w Lisięciach

 

                                                 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 17 z 169
© 2016 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Głubczycach :: PODN Głubczyce.